مرا از پیش خود آقا مکن رد        که کردم نام زیبایت به دل حک

دعایی کن بقیع را هم بسازیم     حسین جانم ضریح نو مبارک

نصب ضریح جدید ارباب شیعیان حضرت اباعبدا... مبارک